RSCTG 5/20

RSCTG 5/20. Acceso á información pública do Concello de O Incio sobre documentación relativa ao parqu eólico singular de O Incio...

RSCTG 4/20

RSCTG 4/20. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre actas das sesión do Pleno e da Xunta de Goberno...

RSCTG 18/20

RSCTG 18/20. Recurso á CT contra una resolución de acceso á información pública con oposición de terceiro da Secretaría Xeral da...

RSCTG 13/20

RSCTG 13/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre inspeccións hixénico sanitarias en Icais de hostelería Resultado: Desestimación

RSCTG 12/20

RSCTG 12/20. Acceso á información pública da CEUFP sobre as oposición docentes de secundaria realizadas en xuño de 2019 na especialidade...

RSCTG 9/20

RSCTG 9/20. Acceso á información pública da Consellería de economía, Emprego e Industria sobre o acordo de peche de actuacións previas...

RSCTG 8/20

RSCTG 8/20. Acceso á información pública da UDC sobre procesos selectivos para ingresos por quenda libre na escala auxiliar e por...

RSCTG 3/20

RSCTG 3/20. Acceso á información pública contra a resolución do expte. da Xefatura Territorial da Consellería de Economía no expte. CO2019/014...

RSCTG 183/19

RSCTG 183/19. Denegación dunha solicitude de información pública pola Secretaria Xeral de Universidades Resultado: Estimación

RSCTG 182/19

RSCTG 182/19. Denegación dunha solicitude de información pública pola Secretaria Xeral de Universidades Resultado: Estimación parcial