RSCTG 183/19. Denegación dunha solicitude de información pública pola Secretaria Xeral de Universidades
Resultado: Estimación