Resolución para a delegación na Presidencia da resolución de reclamacións por desistimento

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2018 pola que se dispón a publicación da delegación de competencia da Comisión de  Transparencia...

Resolución para a delegación na Presidencia das resolucións de inadmisión de reclamacións extemporáneas

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2017 para delegar na Presidencia as resolucións de inadmisión das reclamacións presentadas no exercicio do...

Declaración institucional da Comisión da Transparencia de Galicia, presidida pola valedora, no día internacional do “dereito a saber”

Con motivo da conmemoración hoxe, 28 de setembro, do Día Internacional do dereito ao acceso universal á información, os integrantes da...