RSCTG 135/18

RSCTG 135/18. Información de la anterior Consellería de Cultura, Educación e Orientación Universitaria sobre letrados y compatibilidades.

RSCTG 132/18

RSCTG 132/18. Denegación de información de expedientes da Xefatura Territorial da Consellería de Educación en Lugo en relación coa ratio de...

RSCTG 130/18

RSCTG 130/18: Denegación de acceso á información pública por parte do Colexio Oficial de Enfermaría de Ourense sobre procesos electorais.

RSCTG 112/18

RSCTG 112/18. Acceso á información pública da Consellería de Educación sobre o Plan Galego de Financiamento Universitario.

RSCTG 55/17

RSCTG 55/2017. Solicitude de acceso á información sobre o grupo mineiro Santa Comba por parte da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería...

RSCTG 0058/17

RSCTG 0058/17. Solicitude de acceso á información mineira da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

RSCTG 0059/17

RSCTG 0059/17. Solicitude de información sobre contratos de persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos. 

RSCTG 0060/17

RSCTG 0060/17. Solicitude de acceso a información sobre normativa sancionadora da Universidade de A Coruña. 

RSCTG 0061/17

RSCTG 0061/17. Solicitude de expediente ao Concello de Lousame dunha minicentral eléctrica. 

RSCTG 0062/17

RSCTG 0062/2017. Acceso á información da Deputación de Lugo sobre proxecto deportivo e o financiamento do Club Deportivo Lugo.