Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2018. A Comisión da Transparencia estará representada unha vez máis no Congreso Internacional de Transparencia que este ano acolle a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Cádiz. A presidenta da Comisión e valedora do pobo, Milagros Otero Parga, participará nunha mesa de debate centrada nos órganos de control da transparencia, co obxecto de analizar a situación actual e as perspectivas de futuro destas entidades.

Coordinada polo presidente en funcións do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, na mesa tomarán parte, ademais de Milagros Otero, o responsable de proxectos da Dirección de Atención á Cidadanía e Innovación e Mellora da Administración así como todos os responsables do control da transparencia en Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidade Valenciana, Aragón, Canarias, Navarra, Illas Baleares, e Castela e León.

Está previsto ademais que antes da clausura do congreso, o próximo día 28, Día internacional do dereito a saber, os órganos de control da transparencia en España realicen unha declaración pública conxunta en relación co seu funcionamento e principais atrancos nestes dous anos desde a entrada en vigor da lei estatal de transparencia.