Santiago de Compostela, 9 de maio de 2019. A presidenta da Comisión da Transparencia de Galicia, Milagros Otero Parga, asistiu onte en Madrid a unha nova sesión de coordinación de órganos garantes da transparencia nas comunidades autónomas, convocada polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

O encontro contou coa participación de todos os consellos e comisionados de transparencia de ámbito autonómico en España e con representantes da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

A xornada forma parte das relacións permanentes de colaboración que mantén o consello coa rede de órganos autonómicos de garantía. Na mesma tratáronse, entre outros asuntos, os criterios de interpretación uniforme propostos para 2019, a programación de novos coloquios de transparencia para a anualidade e os primeiros preparativos para a conmemoración do próximo día do dereito a saber.

Estes encontros permiten someter a repaso as principais novedades relacionadas cos organismos creados ao albur da lei de transparencia e repasar o futuro regulador da materia.

Galicia, xunto con Castela e León son as dúas únicas comunidades que encargaron a competencia de control da transparencia as súas valedorías do pobo. Outras comunidades como Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidade Foral de Navarra, Comunidade Valenciana, País Vasco e Rexión de Murcia crearon organismos propios. Nas Illas Baleares a competencia recaeu na existente Avogacía da Comunidade. No resto dos casos, Cantabria, Castela-A Mancha, Comunidade de Madrid, Estremadura, A Rioxa, Principado de Asturias e as cidades de Ceuta e Melilla asinouse un convenio co consello de transparencia estatal que atende as reclamacións que afectan as súas administracións territoriais.