A Comisión da Transparencia de Galicia celebra este martes 27 de xuño a súa XIII Sesión Ordinaria na que someterá a aprobación dez propostas de resolución de reclamacións achegadas en 2017 pola cidadanía. No que vai de ano (ata este mes de xuño) o órgano colexiado presidido pola valedora do pobo xa recibiu máis reclamacións que en todo 2016.

Neste segundo ano de existencia a chegada de reclamacións en defensa do dereito de acceso á información recibidas pola Comisión xa supera a exercicios precedentes. Ata este 26 de xuño a Comisión deu entrada a 63 reclamacións nas que os promotores reclaman o seu dereito a acceder á información pública que demandaron ante as súas administracións. En 2016, primeiro ano de funcionamento da Comisión, entraron un total de 55 iniciativas.

A Comisión da Transparencia pode dar trámite as reclamacións promovidas ante a negativa ou silencio a outorgar a información pública aos solicitantes, ou mesmo cando existe un desacordo do demandante de datos públicos coa información que se lle achega por parte da administración.

A sesión ordinaria do 27 de xuño é a segunda que a Comisión celebra neste mes co obxecto de adiantar e por ao día a resolución das reclamacións en trámite. Someteranse a criterio dos representantes deste órgano un total de 10 propostas de resolución elaboradas polo persoal do Valedor do Pobo destinado a traballar na área de transparencia. A orde do día inclúe, como é habitual, unha parte inicial na que a presidenta informa acerca do actuado e insta a aprobación da acta da sesión anterior.