Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2019. Milagros Otero Parga,  valedora do pobo, comisionada da transparencia e presidenta da Comisión da Transparencia de Galicia, recibiu hoxe de mans do Vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, o balance estatístico do Portal de Transparencia autonómico correspondente ao ano 2018. Xunto con este documento, a Xunta de Galicia entregou á valedora do pobo o informe da oficina de defensa dos usuarios dos servizos públicos. En comparecencia ante os medios de comunicación, Otero aproveitou a ocasión para adiantar algúns dos datos da actividade de control realizada pola Comisión da Transparencia, que ela mesma preside. En 2018 resolvéronse un 52% máis de reclamacións por desatención ás solicitudes de acceso á información pública por parte das diferentes administracións galegas, locais e órganos autonómicos.

Coa entrega, celebrada hoxe nas dependencias do Valedor do Pobo,  dáse cumprimento a unha das previsións da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno, que establece mecanismos de colaboración entre a Xunta de Galicia (Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación) e a oficina do Valedor do Pobo, comisionada da transparencia na nosa comunidade.

Milagros Otero aproveitou a ocasión para adiantar datos estatísticos de 2018 do funcionamento da Comisión da Transparencia que preside. Estas cifras, que se completarán na presentación do Informe Anual do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia (inclúe anexo o informe anual da actividade de control da transparencia da Comisión) apuntan un incremento de actividade no último ano. En 2018 resolvéronse 175 reclamacións, un 52% máis que no ano anterior. A tramitación dos expedientes gañou axilidade, quedando resoltos a final de ano o 90% dos expedientes recibidos.

Por asuntos, o maior número de peticións de información revisadas por este órgano colexiado gardaron relación con información ambiental, contratación e subvencións; e afectaron especialmente a departamentos da administración autonómica e a concellos.

3 anos de traballo

O próximo 10 de maio, cúmprense 3 anos de funcionamento da Comisión da Transparencia, o órgano encargado de controlar que a administración responda ás peticións de información pública da cidadanía. A Comisión, órgano colexiado adscrito á oficina do Valedor do Pobo, conta con representación da Xunta de Galicia, Consello de Contas, Consello Consultivo e Federación Galega de Municipios e Provincias. Leva celebradas 27 sesións ordinarias que xa lle permitiron resolver un total de 350 expedientes de reclamación.

“A Comisión da Transparencia acadou xa a súa velocidade de cruceiro, e vai mellorando resultados e definindo criterios, o que lle permitirá atender cada vez mellor, e de xeito máis áxil, as xustas expectativas que nela deposita o pobo galego”, afirmou Milagros Otero no acto celebrado este mediodía nas dependencias da valedoría.

Como retos inmediatos, a presidenta da Comisión apuntou dous: potenciar a publicidade da Comisión para animar ás persoas usuarias a acudir a ela e,  en segundo lugar, acabar co silencio administrativo. “O administrado ten dereito a que lle respondan sobre o sentido da súa petición, aínda que a resposta sexa simplemente negativa ou a administración careza do documento que se lle solicita”, apuntou Otero.

A valedora amosou o seu agradecemento ao vicepresidente polos documentos achegados que “revisará con moita atención” e quixo reiterar o seu desexo de traballar xuntos no dereito á transparencia “pois con iso contribuiremos a mellorar a eficacia real do Estado de Dereito”.