Tras o parón estival, a Comisión da Transparencia celebra hoxe a súa 22ª sesión ordinaria, co obxecto de seguir a dar trámite as reclamacións cidadás chegadas no presente exercicio. No que vai de 2018, o órgano colexiado adscrito á oficina do Valedor do Pobo recibiu 108 reclamacións motivadas, na maior parte dos casos, pola ausencia de resposta por parte das administracións públicas galegas ás solicitudes de acceso á información pública cursadas por particulares e entidades de moi diversa natureza.

A xuntanza de hoxe, que fai a número 22, encargarase de aprobar unha vintena de resolucións, de aprobar a acta da última sesión celebrada no mes de xuño e de fixar o calendario para a nova sesión ordinaria do mes que vén.