Santiago de Compostela, 29 de maio de 2017. A Comisión da Transparencia, órgano colexiado adscrito á institución do Valedor do Pobo, celebra este 30 de maio a súa XII sesión ordinaria. Un ano despois da súa posta en funcionamento a entidade chega á súa duodécima xuntanza para dar resposta ás reclamacións achegadas pola cidadanía en relación a presuntos incumprimentos no seu acceso á información pública por parte das administracións galegas.

Tras un saúdo da presidenta da Comisión, Milagros Otero Parga, aprobarase a acta da sesión anterior, celebrada o pasado 2 de maio, e someterase a revisión por parte dos membros deste órgano diversos aspectos procedimentais e novas medidas para o mellor seguimento das resolucións emanadas da Comisión.

A continuación, a valedoría presentará stee propostas de resolución sobre outros tantos expedientes para sometelas ao criterio de todos os membros da Comisión.

A Comisión da Transparencia está integrada por seis membros. A presidenta (valedora do pobo), o vicepresidente (adxunto á valedora do pobo) e catro vogais en representación da Xunta de Galicia, o Consello de Contas, o Consello Consultivo e a Federación Galega de Municipios e Provincias.

Información complementaria: