RSCTG 4/20. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre actas das sesión do Pleno e da Xunta de Goberno Local e decretos da Alcaldía
Resultado: Estimación