RSCTG 80/19. Falta de resposta á información solicitada ao Concello de Ribadeo para revogar unha autorización de acumulación de postos
Resultado: Inadmitida