Informes

A Comisión da Transparencia (a través do Comisionado da Transparencia-Valedor do Pobo) elabora un informe anual do seguimento do control da transparencia na nosa comunidade, que se achega xunto co Informe Ordinario da actividade do Valedor do Pobo ao Parlamento de Galicia. 

A continuación poñemos ao seu dispor os últimos realizados:

-Informe Ordinario 2016 ao Parlamento de Galicia do Valedor do Pobo. Epígrafe sobre o control da transparencia en Galicia (descargue en .pdf).