Estatísticas sobre reclamacións

Nesta páxina atopará as estatísticas máis salientables do traballo despregado pola Comisión da Transparencia. Os datos inclúense no momento de se pechar o correspondente exercicio estatístico.

2017

En 2017 produciuse un crecemento das reclamacións dirixidas á Comisión da Transparencia, que coñece os recursos administrativos contra as resolucións sobre solicitudes de acceso á información pública. Pasouse de tramitar 55 expedientes entre os meses de maio e decembro de 2016 á xestión de 132 reclamacións ou recursos para acceder á información pública en 2017. Este incremento débese a un mellor coñecemento do dereito de acceso á información pública por parte da cidadanía. As reclamacións promovéronse por 81 persoas distintas, fronte ás 34 de 2016.

Durante 2017 a maior parte das reclamacións realizáronse por temas nos que a lei galega de transparencia non establece obrigacións de publicidade activa, é dicir, non require publicar directamente a información a través das webs ou portais de transparencia; das 132 reclamacións dirixidas á comisión, 78 referíanse a temas cuxa publicidade activa non está prevista.

A cidadanía de Galicia interesouse maioritariamente por temas de dimensión pública, como o urbanismo ou as actividades. Os sindicatos e concelleiros reclaman porque non reciben resposta polas canles ordinarias. Tamén reclaman asociacións de defensa ambiental ou do patrimonio histórico, avogados que solicitan información pública necesaria para a súa actividade, ou participantes en procesos selectivos que queren obter datos específicos. Tamén son obxecto de solicitude datos sobre contratos menores ou decisións municipais sobre vías públicas.

Das 132 reclamacións, 49 interpuxéronse fronte á actuación de administracións locais galegas (concellos, deputacións e organismos dependentes). O resto das reclamacións, 83 recursos, refírense a actuacións do sector público da Comunidade Autónoma.

En 2017 a Comisión da Transparencia propúxose responder expresamente en prazo todas as reclamacións recibidas. Pois ben, a pesar do incremento das reclamacións conseguiuse responder en prazo en case todos os casos e a día de hoxe a comisión non ten atrasos, salvo supostos excepcionais.